Про фонд

ДК-ІНВЕСТМЕНТ

Фонд прямих венчурних інвестицій
Код ЄДРПОУ 36177661
Код ЄДРІСІ 1331566
Код ЦБ UA4000054480

КУДИ МИ ІНВЕСТУЄМО

Сфера фінансів
ІТ та e-commerce
Логістика
Сільське господарство
Альтернативна енергетика

ЯК МИ ФІНАНСУЄМО

Купуємо акції або корпоративні права
у перспективних компаніях на
ринках, що зростають
Надаємо процентні позики
на поповнення обігового капіталу
та інвестиційні потреби
Засновуємо нові компанії
Через облігації та векселі

ЧОМУ ЦЕ ВИГІДНО?

Інвестування в акції фонду дозволяє
кожному акціонеру володіти часткою
капіталу кожної дочірньої компанії,
тим самим отримувати вигоду від
зростання та прибутку всіх бізнесів

Детальніше

ЧИСТІ АКТИВИ НА АКЦІЮ В ОБІГУ