Публічні документи

Статут фонду ДК-ІНВЕСТМЕНТ

pdf

Проспект емісії акцій

pdf

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій

pdf

Виписка з реєстру кодів цінних паперів

pdf

Свідоцтво про внесення до ЄДРІСІ

pdf

Свідоцтво про включення до реєстру фін установ

pdf