Фінансова звітність

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Грудень

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Грудень

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Грудень

БАЛАНС НА КІНЕЦЬ РОКУ

Грудень

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Грудень

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Грудень

БАЛАНС

Грудень

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Грудень

Баланс

Березень

Звіт про фінансові результати

Березень

Звіт про власний капітал

Березень

Звіт про рух грошових коштів

Березень

БАЛАНС

Червень

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Червень

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Червень

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Червень

БАЛАНС

Вересень

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Вересень

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Вересень

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Вересень

БАЛАНС

Грудень

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Грудень

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Грудень

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Грудень

Аудит фінансової звітності за 2020 рік

Червень

БАЛАНС

Червень

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Червень

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Червень

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Червень

Примітки до фінансової звітності

Червень