Фінансова звітність

31.12.2018

Скачать

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Грудень

31.12.2018

Скачать

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Грудень

31.12.2018

Скачать

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Грудень

31.12.2018

Скачать

БАЛАНС НА КІНЕЦЬ РОКУ

Грудень

31.12.2019

Скачать

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Грудень

31.12.2019

Скачать

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Грудень

31.12.2019

Скачать

БАЛАНС

Грудень

31.12.2019

Скачать

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Грудень

31.03.2020

Скачать

Баланс

Березень

31.03.2020

Скачать

Звіт про фінансові результати

Березень

31.03.2020

Скачать

Звіт про власний капітал

Березень

31.03.2020

Скачать

Звіт про рух грошових коштів

Березень